شکستگی بعد از تعویض مفصل لگن

شکستگی های بعد از تعویض مفصل لگن در هر زمانی بعد از جراحی میتواند ایجاد شود و معمولا در استخوان ران و در اطراف پایه مفصل مصنوعی لگن ایجاد میشود.

به شکستگی های اطراف مفاصل مصنوعی periprosthetic fracture میگویند.

در این مقاله در مورد درمان این شکستگی و علل زمینه ساز آن و روش های پیشگیری از آن مطالبی را یاد میگیریم.

علل زمینه ساز شکستگی بعد از تعویض مفصل لگن چیست

قطعا علت هر شستگی ضربه است و غالب شکستگی های بعد از تعویض مفصل لگن و ران بدنبال زمین خوردن ایجاد میشوند ولی هر کسی که مفصل مصنوعی لگن دارد با زمین خوردن دچار شکستگی نمیشود.

شکستگی نیاز به زمینه دارد و مهمترین زمینه آن پوکی استخوان است.

غالب کسانی که جراحی تعویض مفصل لگن میکنند سن بالایی دارند و در سن بالا استخوان ها ضعیف هستند و پوکی استخوان شایع است.

پس افراد مسنی که یک مفصل مصنوعی در لگن خود دارند اگر زمین بخورند ممکن است دچار شکستگی استخوان در اطراف مفصل مصنوعی شوند.

این شکستگی معمولا در اطراف جزء رانی مفصل مصنوعی است. به زبان دیگر شکستگی معمولا در استخوان ران ایجاد میشود.

عامل دیگری که زمینه ساز شکستگی استخوان بعد از تعویض مفصل لگن است لق شدن و شل شدن مفصل مصنوعی است. در این حالت حتی یک ضربه نه چندان شدید به لگن هم میتواند موجب شکستگی شود.

در افرادی که به هر علتی تعادل ندارند مثلا داروهایی مصرف میکنند که آنها را گیج یا خواب آلود میکند احتمال زمین خوردن و در نتیجه شکستگی بیشتر است. در افراد با کاهش بینایی هم احتمال زمین خوردن و شکستگی بیشتر میشود.

پیشگیری از شکستگی بعد از تعویض مفصل لگن

مسلما پیشگیری از شکستگی با حذف عواملی است که موجب آن میشوند. با پیشگیری از پوکی استخوان و پیشگیری از استئولیز و لق شدن و شل شدن مفصل مصنوعی و با پیشگیری از هر عاملی که احتمال زمین خوردن فرد را بیشتر میکند.

درمان شکستگی بعد از تعویض مفصل لگن

درمان این شکستگی بستگی به عواملی متعددی دارد از جمله اینکه محل شکستگی کجا است و اینکه قطعات شکستگی تا چه میزان جابجا شده اند، بستگی دارد به اینکه آیا مفصل مصنوعی لق شده است یا نه و بستگی دارد به اینکه آیا استخوان اطراف مفصل مصنوعی تا چه اندازه سالم است.

پزشکان ارتوپد معمولا از نوعی طبقه بندی به نام طبقه بندی ونکوور استفاده میکنند تا این شکستگی ها را دسته بندی کنند و درمان جداگانه ای برای هر کدام تعیین کرده اند.

بعضی از شکستگی ها نیاز به جراحی ندارند و بعد از چند هفته خود بخود خوب میشود و درد بیمار خوب میشود.


بعضی از شکستگی ها باید جراحی شوند به این صورت که قطعات شکستگی باید جااندازی شوند و پس از آن به توسط پیچ و پلاک در کنار هم فیکس شوند تا بعد از چند ماه جوش بخورند. گاهی اوقات نیاز به پیوند استخوان هم پیدا میشود.

اگر پزشک متوجه شود که بدنبال شکستگی مفصل مصنوعی لق شده است ترجیح میدهد مفصل را عوض کند. در این وضعیت نه تنها استخوان های شکسته شده جااندازی شده و با پیچ و پلاک فیکس میشوند بلکه مفصل مصنوعی لق شده از بدن بیمار خارج شده و یک مفصل دیگر جایگزین آن میشود.

جراحی درمان شکستگی بعد از تعویض مفصل لگن از جراحی های بسیار مشکل ارتوپدی است. هم برای پزشک و هم برای بیمار. بعد از جراحی پزشک و بیمار باید با هم همکاری کنند تا بیمار بتواند بهترین نتایج را از درمان بگیرد.